• Prima Rekrytering

  Vi är nischade och specialiserade inom Fastighet, Facility Service, Tillverkning och Försäljning på taktisk och operativ nivå.

 • Prima Rekrytering

  Vi strävar efter högsta kvalitet i rekryteringsprocessen. Vi är ensamma i branschen att genomföra praktiska färdighetstester för chefer, säljchefer och säljare.

 • Prima Rekrytering

  Vi erbjuder branschens mest unika villkor.

 • Prima Rekrytering

  Vi erbjuder fasta, transparenta och attraktiva priser.

Prima Rekrytering är din samarbetspartner för att
säkerställa din organisation med rätt person i rätt tid

 

Prima Rekrytering

ERBJUDER

Rekrytering

Lägger era chefer eller HR avdelning mycket tid på rekrytering istället för på värdehöjande uppgifter? Har ni svårt att hitta kandidater? Har ni rätta verktygen som stöd i rekryteringsprocessen?

Prima Rekrytering AB är nischat och specialiserat inom Fastighet, Facility Service , Tillverkning och Försäljning.

Prima Rekrytering AB hjälper er att genomföra rekryteringar i syfte att hitta rätt person i rätt tid till attraktiva priser.

Uppdragen varierar stort, men exempel på uppdrag kan vara:

 • Komplett rekrytering
 • Stöd i rekryteringsprocessen
 • Second Opinion

Personlighetsanalys

Ni har ett behov av en kandidat med specifik personlighet som matchar er företagskultur, organisation och kundrelationer.

Prima Rekrytering AB erbjuder att genomföra personlighetsanalys av utvalda kandidater. Analysen matchas mot given jobbprofil.

Exempel på värdet av personlighetsanalys är:

 • Passar personen in i specifika tjänsten
 • Passar personen in i gruppen
 • Hur ser gruppens profil ut

Praktisk Färdighetstest

Ni sitter med tre till fem kandidater, alla kandidater matcher jobbprofilen, alla har ungefär likadan bakgrund (CV), personlighet och alla har bra referenser. Vem ska ni välja?

Som ensam i branschen erbjuder Prima Rekrytering AB praktiska färdighetstester där kandidaterna baserat på rollspel får en utvärdering av färdigheterna. Alltså kan kandidaterna i praktiken det de säger.

Exempel på tester är:

 • Ledaregenskaper
 • Säljegenskaper
 • Ledaregenskaper hos Försäljningschefer
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.