Personlighetsanalys

I behovsanalysen är en given kandidats personlighet en viktig del för att matcha den tjänsten ni vill ha tillsatt. Som ett stöd att analysera kandidaternas personlighet använder vi Pussel-DISC. I Pussel-DISC analysen beskrivs en kandidats naturliga beteende (grundbeteende) samt hur hen anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). Grundbeteendet är delvis genetiskt betingat, men påverkas också av tidiga inlärningar. Grundbeteendet är relativt stabilt över tid. Det anpassade beteendet är situationsberoende och visar vilka anpassningar kandidaten tycker sig behöva göra för att passa in i en given situation. Anpassat beteende är inlärt och kan ändras från situation till situation.

Vi är certifierade att genomföra personlighetanalysen med återkoppling till kandidaten och till dig och ditt företag.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.