Vår rekryteringsprocess

Steg 1

Hur ser behovet ut?

Vi startar med en kartläggning av din verksamhet. Här tar vi gemensamt fram företagsbeskrivning, behov- och kravprofil samt sätter ihop en tidplan för rekryteringsprocessen. Vi ansvarar utifrån mötet att ta fram och färdigställa samtliga dokument.

Steg 2

Vi börjar sökandet

Vi söker både i interna och externa nätverk samt vid önskemål även annonsering på flertalet relevanta nätsidor. Kandidaterna kartläggs och kontaktas utifrån överenskommen och fastslagen kravprofil.

Steg 3

Djupintervjuer kombinerat med personlighetsanalyser och praktiska färdighetstester

De kandidater som överensstämmer med kravprofilen djupintervjuas och får även genomföra ett eller flera för tjänsten relevanta tester. Vi använder oss av en strukturerad kompetensbaserad djupintervju.

Steg 4

Alltid full insyn i processen

Vi håller dig kontinuerligt uppdaterad i processen och ger dig även möjligheten att löpande följa samtliga kandidater.

Steg 5

Dags för presentation av kandidater

De kandidater som bäst överensstämmer, i både kompetens och personlighet, mot kravprofilen presenteras vid ett personligt möte. 

Steg 6

Nu är det din tur att intervjua kandidaterna

Du möter potentiella framtida medarbetare. 

Steg 7

Personlighetsanalys, referenstagning, bakgrundskontroll och eventuellt ytterligare tester

För vald slutkandidat/er gör vi en gedigen fördjupad bedömning med eventuellt ytterligare personlighetsanalys samt referenstagning, bakgrundskontroll och eventuellt ytterligare praktiska färdighetstester efter önskemål. Vi har tillgång till och är certifierade i en hel palett med olika personlighetstest och praktiska färdighetstest. 

Steg 8

Dags att anställa!

Vi finns med som ett stöd och bollplank genom hela processen så även i slutskedet, men det är du som ger kandidaten anställningserbjudandet. 

Steg 9

Uppföljning

Vi följer upp rekryteringen med såväl dig som kund och kandidater runt tre till sex månader efter påbörjad anställning.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.